Baromfi Termék Tanács
HU, de tojás! BTT-MOL együttműködés Víziszárnyas-termékek előállításának kódexe Sigillanda tojásbélyegzők Takarék - Több mint bank. Agrármarketing Centrum

Bemutatkozás

A magyar baromfi szektor egyik legfontosabb szervezete az 1991-ben megalakult Baromfi Termék Tanács, amely a baromfitermékeket (tenyész- és szaporítóanyagot, vágóbaromfit, baromfihúst, tojást és az ebből készült továbbfeldolgozott áruféleségeket) termelő, feldolgozó és forgalmazó cégeket tömöríti.

A terméktanács érdekegyeztető szervezet, tevékenysége kiterjed Magyarország egész területére.

 1. A terméktanács szervezete, működése:
  • A terméktanács teljes hatáskörű szervezete a küldöttgyűlés. A küldöttek megválasztása a szakmai szervezeti keretek között történik.
  • A terméktanács küldöttgyűlése által - tagjai sorából - megválasztott vezető szerve az elnökség, melynek tagjai arányosan képviselik egyrészt a tenyésztés, szaporítás, vágóbaromfi termelés, másrészt a feldolgozás, továbbfeldolgozás és kereskedelem egységeit.
  • A döntés előkészítést, annak szervezését, illetve a testületi döntések végrehajtását a titkárság végzi.
 2. A terméktanács célja, hogy
  • elősegítse a termékpálya valamennyi résztvevője termelési és piaci magatartásának önszabályozását és összehangolását
  • ennek érdekében megszerezzék a szükséges felhatalmazásokat,
  • és a baromfi ágazat hatékony termelése érdekében együttes intézkedéseket tegyenek.
 3. A terméktanács feladatai:
  • Folyamatos adatgyűjtést végez a termelés és a piaci folyamatok területén, ezek feldolgozása után javaslatokat készít, döntéseket hoz.
  • Kapcsolatot tart a testület tagjaival (belső érdekképviselet), az élelmiszergazdaság más terméktanácsaival (ágazati érdekképviselet), valamint a fogyasztókat képviselő szervezetekkel, minisztériumokkal és a nemzetközi szakmai szervezetekkel (külső érdekképviselet). Ellátja az ágazat szakmai képviseletét és érdekegyeztetési feladatokat végez.

Tagok

A terméktanács tagjai közé tartoznak a baromfi tenyésztést, szaporítást, keltetést, termelést és feldolgozást végző szervezetek, valamint a vágott és továbbfeldolgozott baromfi termékek kis- és nagykereskedelmi, továbbá export és import forgalmazását végző kereskedő cégek, vállalatok, szövetkezetek és ezek szakmai szövetségei.

A terméktanács nyitott szervezetként működik, a tagsági viszony nyilvántartásba vétellel jön létre. A tagsági viszony megszűnik, ha a gazdálkodó szervezet felhagy tevékenységével, kilép a testületből vagy hatósági engedélyét megvonják, illetve kizárják. A nyilvántartást a titkárság vezeti.

 

A Baromfi Termék Tanács elnökségének tagjai (2018-2020)

Név

Cég

 

1.

Dr. Csorbai Attila 

Baromfi Termék Tanács elnöke, igazgatója

2.

Bárány László 

Baromfi-Coop Kft.

Magyar Broilerszövetség elnöke

3.

Ifj. Bárány László 

Master Good Kft.

Magyar Szabadtartásos Baromfitermelők Szövetségének elnöke

4.

Budai Zoltán

Bábolna Tetra Kft./ Bábolna Brojler Kft.

Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetségének elnöke

5.

Erdélyi István

Gallicoop Zrt.

Magyar Pulykaszövetség elnöke

6.

Kiss István

Hunent Zrt.

Magyar Kacsaszövetség elnöke

7.

Szabó Miklós

Tranzit-Ker Zrt.

Magyar Lúdszövetség elnöke

8.

Balogh Zoltán

Füzes Kacsa Kft.

 

9.

Dobosné Németh Ottilia

Integrál Zrt. 

 

10.

Háda Zoltán

Rétköz-Gabona Kft.

 

11.

Horváth Lajos

Y Pulyka Kft.

 

12.

Jordán Attila

Palotabozsoki Zrt.

 

13.

Kántor Mária

Gallfood Kft.

 

14.

Dr. Kertész Tamás

Egg-Land Kft.

 

15.

Király László

Zala-Cereália Kft.

 

16.

Kiszel Gábor

Bro-Bio-Tojás Kft.

 

17.

Kovács Péter

Dab-Pig Kft.

 

18.

Kutni József

Green Divízió Kft.

 

19.

Magyar József

Hungerit Zrt.

 

20.

Molnár Gábor

Turkey Experts Kft.

 

21.

Pákozd Gergely

Pák-To Kft.

 

22.

Dr. Pálfy Tamás

Szimultán Kft.

 

23.

Stirling András

OFE képviseletében

 

24.

Szabó Ákos

Tranzit-Food Kft.

 

25.

Szabó István

Gallus Kft.

 

26.

Tar Károly

Hungerit Zrt.

 

27.

Thury Attila

Mohácsibe Kft.

 

Védjegyeink

Magyar Baromfi Koronás Tojás
Az Európai Bizottság adatai az európai baromfipiacról
Tojásos ételek
Végy egy tojást! - Tojásos fogások
A tojás maga a csoda - Tojás kisokos
Impresszum | Jogi és adatvédelmi nyilatkozat