Baromfi Termék Tanács
HU, de tojás! Az Európai Bizottság adatai az európai baromfipiacról BTT-MOL együttműködés Víziszárnyas-termékek előállításának kódexe Sigillanda tojásbélyegzők MBH Bank - Agrárcentrum Agrármarketing Centrum

Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége

A Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége 1989-ben alakult. Tagjai a naposjércét előállító tenyésztő és forgalmazó vállalkozások, jércenevelő és tojástermelő gazdaságok, feldolgozók és az ágazathoz kapcsolódó eszköz- és csomagolóanyag-gyártók.

A jelenlegi taglétszám 129, ebből 2 elsődleges tenyésztő. 13 szülőpárt tartó szaporító gazdaság, 9 keltető, valamint 3 napos-forgalmazó, biztosítja a naposjércét. Továbbá 36 jércét nevelő, 3 tojásfeldolgozó, 107 tojástermelő, 1 vágóhíd, 2 eszközgyártó, 2 takarmánygyártó,  1 tojáscsomagoló, 18 kereskedő  és 11 egyéb kapcsolódó tagja van a szövetségnek. (Természetesen némely vállalkozás több tevékenységgel is regisztrált.)

A szövetség a Baromfi Termék Tanácson belül működik és a tojáságazatot érintő ügyekben többnyire önállóan dönt. A legfelső fórum a közgyűlés, mely évente legalább egyszer összeül.

Két közgyűlés közti időszakban a szövetséget a 3 évre választott 15 fős intézőbizottság vezeti, élén a saját tagjai közül választott elnökkel. A napi ügyeket a BTT Titkársága kötelékében a szövetség titkára végzi.

A szövetség védi a tojástermelők érdekeit, a Baromfi Termék Tanácson keresztül az ágazatot érintő hatósági, jogi, támogatási kérdésekben igyekszik befolyást gyakorolni a döntéshozó hatóságokra.

Információs rendszere segítségével piaci elemzésekkel segíti tagjait. Ösztönzi az ágazat szereplőinek összefogását, így elősegítette az Újházi Tyúk Kft. (vágótyúk és húsa értékesítése) megalakulását. Létrehozta a magyar termelésű tojások védjegyét, mely a magyar Szent Korona sziluettjével megjelölt Koronás Tojás nevet viseli. Termelői befizetéseiből saját termékpálya alapot működtet, melyet újabban elsősorban a tojásfogyasztás növelésére, a magyar tojás vásárlásának ösztönzésére használ fel.

A szövetség működésének alapja az információs rendszer, amely kiterjed a jércetelepítésre, a tojástermelésre, a termelői és fogyasztói árakra, a takarmányárakra, a jércenevelő és tyúkférőhelyekre.

Védjegyeink

Magyar Baromfi Koronás Tojás
Tojáskihívás
Tojásos ételek
Végy egy tojást! - Tojásos fogások
A tojás maga a csoda - Tojás kisokos
Impresszum | Jogi és adatvédelmi nyilatkozat