Baromfi Termék Tanács
HU, de tojás! BRCGS Food 9. szabvány követelményei workshop BTT-MOL együttműködés Víziszárnyas-termékek előállításának kódexe Sigillanda tojásbélyegzők Takarék - Több mint bank. Agrármarketing Centrum SGS - a világ vezető minőségellenőrző, ellenőrző, vizsgáló és tanúsító cége

Jelentkezés tagnak

Miért jelentkezzen tagnak a BTT-be?

Mert a Baromfi Termék Tanács az alábbiakat nyújtja:

Tagi érdekképviselet

Szervezetünk tagja a legnagyobb nemzetközi szervezeteknek (WPSA, AVEC, IEC, EEPTA, IPC), s bekapcsolódik a nemzetközi vérkeringésbe. Segítjük az egyes szakértői munkacsoportok működését, információt szolgáltatunk a hazai ágazatról, és információt kapunk a világ, azon belül elsősorban az EU baromfiágazatának helyzetéről. Az európai szervezeteken belül (A.V.E.C, EEPTA) lehetőségünk van az EU baromfiágazatot érintő jogalkotási folyamatába betekinteni, véleményezni és esetenként befolyásolni azt.

A hazai érdekképviseleti tevékenység szintén nem elhanyagolható. Gondolhatunk itt a minisztériumokkal való szoros együttműködésre, ahol szakmai szervezetünk az ágazatot érintő jogszabályi változásoktól a rendelet-értelmezéseken keresztül az egyes vitás hatósági- és hivatali ügyek rendezésében is segíti tagjait.

Ágazati információs rendszer

A BTT tagjai az adott szektor által megfogalmazott adatokat közölnek, melyeket a titkárság munkatársai feldolgozott formában a tagok rendelkezésére bocsátanak. Az egyes szövetségi érdekek sokszor megkívánják az eseti felméréseket is (pl.: államigazgatás részére, Európai Bizottság részére).

Alapelvként azt mondhatjuk, hogy a BTT olyan adatokat tud szolgáltatni és olyan pontossággal és gyorsasággal, amilyen a tagok részéről történő adatszolgáltatás.

Tagjaink számára – a lehető leggyorsabb – interneten elérhető adott napi információkkal szolgálunk, melyet ágazati hírlevélként megküldünk az e-mail címmel rendelkezőknek.

Szakmai oktatások, továbbképzések

A baromfiágazat szereplői állandó kihívásokkal néznek szembe, ezért elengedhetetlen a folyamatos képzésben való részvétel. Az ilyen típusú továbbképzések szervezésében és lebonyolításában is részt vesz a terméktanács, legyen az a termelés bármely szegmense. (állategészségügyi, higiéniai, állatjóléti, élelmiszerbiztonsági). Az oktatások anyagai tagjaink számára ingyenesen elérhetőek (online, vagy nyomtatott formában).

Támogatási rendszerek kialakítása és lebonyolítása

A BTT közreműködik több az ágazatot érintő támogatási rendszer lebonyolításában.

Ezek közül kiemelendő:

  • Vis maior esetén a kárenyhítésben szükséges kár felméréssel általában a BTT-t bízzák meg, mint ez történt a madárinfluenza esetében 2006-ban és 2016-2017-ben
  • Szalmonella értékbecslés készítése
  • 139/2007 FVM rendelet, mely az állatjóléti támogatás, ahol a támogatáshoz kapcsolódó szakmai ellenőrző lapot ellenőrzik a BTT kollégái

Megjegyzendő, hogy az állami támogatások közül ez utóbbi szakmai szervezeti tagsághoz kötött.

A BTT egyes tagszövetségei un. termékpálya díjakat gyűjtenek, melynek felhasználásáról a szövetségek intézőbizottságai döntenek. Az termékpálya díjakat ágazati céloknak megfelelően lehet felhasználni, ebbe beletartozik a marketing és megfelelő indokoltsággal a tagok támogatása is.

Szövetségi érdekek képviselete

A Baromfi Termék Tanács egységet képvisel, ugyanakkor a különböző termékpályáknak eltérő problémái lehetnek. Ilyen esetben az egyes szövetségek határozzák meg a BTT teendőit. Példaképpen említhető a víziszárnyas ágazatok (Magyar Lúdszövetség, Magyar Kacsaszövetség) mely szövetségek tagjai az Európai hízott májszövetségnek (Eurofoiegras) – képviselve ott a szövetségek érdekeit. Ugyanígy történik a Magyar Tojóhibrid - tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége esetében is, a szakmai szervezet képviselteti magát az európai (EEPTA) illetve a világ (IEC) szakmai szervezeteiben.

Marketing programok megvalósítása

Szervezetünk megalakulása óta (közel 20 éve) folyamatosan a hazai baromfiágazat szereplőinek segítője és koordinálója, az egyes tagszövetségek marketing- és reklám programjainak szervezője. A közösségi marketing eszközeit kihasználva a BTT elősegíti a hazai baromfitermékek fogyasztásban betöltött szerepének növekedését. A BTT védjegyei –melyhez szigorú és ellenőrzött védjegyhasználati szabályzat tartozik – minőségi garanciát, hazai előállítású és biztonságos baromfitermékeket szolgáltatnak.

Egyeztető fórum (állategészségügyi, igazgatási, igazságügyi)

A BTT a teljes termékpályát átfogó szervezet, így a terméktanácson belül az egyes termékpálya szakaszok szereplői között ellentétek lehetnek. Az ágazati szakmai szervezet a külső-belső érdekek egyeztetésének fórumaként szolgál. A választott testületekbe – az elnökségbe, az intézőbizottságokba – megfelelő arányban szerepelnek a tenyésztők, szaporítók, termelők, feldolgozók, kereskedők képviselői. Ezek a testületek alkalmasak – összetételüknél fogva – az ellentétek egyességgel történő mérséklésére, esetenként megszüntetésére.

Érdekegyeztetések azonban nem csak az ágazaton belül, de más termékpályákkal szemben is léteznek (pl.:sertéságazat, takarmánygyártás, stb.)

Legnehezebb területe ennek a tevékenységnek a multinacionális áruházláncokkal való kapcsolat kiépítés. Itt is törekszünk a megegyezésre, de ehhez gyakorta össze kell fogni más szakmai szervezetekkel.

Újabban a szélsőséges állatvédő szervezetekkel szemben kell együttműködéseket kialakítani, más termékpályákkal, illetve együttműködésre hajló állatvédő szervezetekkel.

Védjegyeink

Magyar Baromfi Koronás Tojás
Az Európai Bizottság adatai az európai baromfipiacról
Tojásos ételek
Végy egy tojást! - Tojásos fogások
A tojás maga a csoda - Tojás kisokos
Impresszum | Jogi és adatvédelmi nyilatkozat