Baromfi Termék Tanács
HU, de tojás! Az Európai Bizottság adatai az európai baromfipiacról BTT-MOL együttműködés Víziszárnyas-termékek előállításának kódexe Sigillanda tojásbélyegzők MBH Bank - Agrárcentrum Agrármarketing Centrum

Jelentkezés tagnak

Miért jelentkezzen tagnak a BTT-be?

Mert a Baromfi Termék Tanács az alábbiakat nyújtja:

Tagi érdekképviselet

Szervezetünk tagja a legnagyobb nemzetközi szervezeteknek (WPSA, AVEC, IEC, EEPTA, IPC), s bekapcsolódik a nemzetközi vérkeringésbe. Segítjük az egyes szakértői munkacsoportok működését, információt szolgáltatunk a hazai ágazatról, és információt kapunk a világ, azon belül elsősorban az EU baromfiágazatának helyzetéről. Az európai szervezeteken belül (A.V.E.C, EEPTA) lehetőségünk van az EU baromfiágazatot érintő jogalkotási folyamatába betekinteni, véleményezni és esetenként befolyásolni azt.

A hazai érdekképviseleti tevékenység szintén nem elhanyagolható. Gondolhatunk itt a minisztériumokkal való szoros együttműködésre, ahol szakmai szervezetünk az ágazatot érintő jogszabályi változásoktól a rendelet-értelmezéseken keresztül az egyes vitás hatósági- és hivatali ügyek rendezésében is segíti tagjait.

Ágazati információs rendszer

A BTT tagjai az adott szektor által megfogalmazott adatokat közölnek, melyeket a titkárság munkatársai feldolgozott formában a tagok rendelkezésére bocsátanak. Az egyes szövetségi érdekek sokszor megkívánják az eseti felméréseket is (pl.: államigazgatás részére, Európai Bizottság részére).

Alapelvként azt mondhatjuk, hogy a BTT olyan adatokat tud szolgáltatni és olyan pontossággal és gyorsasággal, amilyen a tagok részéről történő adatszolgáltatás.

Tagjaink számára – a lehető leggyorsabb – interneten elérhető adott napi információkkal szolgálunk, melyet ágazati hírlevélként megküldünk az e-mail címmel rendelkezőknek.

Szakmai oktatások, továbbképzések

A baromfiágazat szereplői állandó kihívásokkal néznek szembe, ezért elengedhetetlen a folyamatos képzésben való részvétel. Az ilyen típusú továbbképzések szervezésében és lebonyolításában is részt vesz a terméktanács, legyen az a termelés bármely szegmense. (állategészségügyi, higiéniai, állatjóléti, élelmiszerbiztonsági). Az oktatások anyagai tagjaink számára ingyenesen elérhetőek (online, vagy nyomtatott formában).

Támogatási rendszerek kialakítása és lebonyolítása

A BTT közreműködik több az ágazatot érintő támogatási rendszer lebonyolításában.

Ezek közül kiemelendő:

  • Vis maior esetén a kárenyhítésben szükséges kár felméréssel általában a BTT-t bízzák meg, mint ez történt a madárinfluenza esetében 2006-ban és 2016-2017-ben
  • Szalmonella értékbecslés készítése
  • 139/2007 FVM rendelet, mely az állatjóléti támogatás, ahol a támogatáshoz kapcsolódó szakmai ellenőrző lapot ellenőrzik a BTT kollégái

Megjegyzendő, hogy az állami támogatások közül ez utóbbi szakmai szervezeti tagsághoz kötött.

A BTT egyes tagszövetségei un. termékpálya díjakat gyűjtenek, melynek felhasználásáról a szövetségek intézőbizottságai döntenek. Az termékpálya díjakat ágazati céloknak megfelelően lehet felhasználni, ebbe beletartozik a marketing és megfelelő indokoltsággal a tagok támogatása is.

Szövetségi érdekek képviselete

A Baromfi Termék Tanács egységet képvisel, ugyanakkor a különböző termékpályáknak eltérő problémái lehetnek. Ilyen esetben az egyes szövetségek határozzák meg a BTT teendőit. Példaképpen említhető a víziszárnyas ágazatok (Magyar Lúdszövetség, Magyar Kacsaszövetség) mely szövetségek tagjai az Európai hízott májszövetségnek (Eurofoiegras) – képviselve ott a szövetségek érdekeit. Ugyanígy történik a Magyar Tojóhibrid - tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége esetében is, a szakmai szervezet képviselteti magát az európai (EEPTA) illetve a világ (IEC) szakmai szervezeteiben.

Marketing programok megvalósítása

Szervezetünk megalakulása óta (közel 20 éve) folyamatosan a hazai baromfiágazat szereplőinek segítője és koordinálója, az egyes tagszövetségek marketing- és reklám programjainak szervezője. A közösségi marketing eszközeit kihasználva a BTT elősegíti a hazai baromfitermékek fogyasztásban betöltött szerepének növekedését. A BTT védjegyei –melyhez szigorú és ellenőrzött védjegyhasználati szabályzat tartozik – minőségi garanciát, hazai előállítású és biztonságos baromfitermékeket szolgáltatnak.

Egyeztető fórum (állategészségügyi, igazgatási, igazságügyi)

A BTT a teljes termékpályát átfogó szervezet, így a terméktanácson belül az egyes termékpálya szakaszok szereplői között ellentétek lehetnek. Az ágazati szakmai szervezet a külső-belső érdekek egyeztetésének fórumaként szolgál. A választott testületekbe – az elnökségbe, az intézőbizottságokba – megfelelő arányban szerepelnek a tenyésztők, szaporítók, termelők, feldolgozók, kereskedők képviselői. Ezek a testületek alkalmasak – összetételüknél fogva – az ellentétek egyességgel történő mérséklésére, esetenként megszüntetésére.

Érdekegyeztetések azonban nem csak az ágazaton belül, de más termékpályákkal szemben is léteznek (pl.:sertéságazat, takarmánygyártás, stb.)

Legnehezebb területe ennek a tevékenységnek a multinacionális áruházláncokkal való kapcsolat kiépítés. Itt is törekszünk a megegyezésre, de ehhez gyakorta össze kell fogni más szakmai szervezetekkel.

Újabban a szélsőséges állatvédő szervezetekkel szemben kell együttműködéseket kialakítani, más termékpályákkal, illetve együttműködésre hajló állatvédő szervezetekkel.

Védjegyeink

Magyar Baromfi Koronás Tojás
Tojáskihívás
Tojásos ételek
Végy egy tojást! - Tojásos fogások
A tojás maga a csoda - Tojás kisokos
Impresszum | Jogi és adatvédelmi nyilatkozat