Baromfi Termék Tanács
HU, de tojás! BTT-MOL együttműködés Víziszárnyas-termékek előállításának kódexe Sigillanda tojásbélyegzők Takarék - Több mint bank. Agrármarketing Centrum

Állatjóléti támogatás: fontos határidők júniusban és júliusban - A kérelmekhez szükséges dokumentumok

2020. június 2., 10:23

Június 1. és június 30. között adhatják be a tenyészbaromfik és az étkezési tojást termelő tyúkállományok 2020/2021-es tárgyévi állatjóléti támogatására vonatkozó támogatási kérelmeiket a baromfitartók. A 2019/2020-as tárgyévi támogatások kifizetési kérelmeit július 1. és július 31. között lehet benyújtani. A szükséges dokumentumok az alábbi cikkből tölthetők le. 

Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, illetve a tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatására vonatkozó szabályokat a 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet foglalja össze

- E rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén az étkezési tojást termelő tyúk, valamint tenyészbaromfi tartása során az állománynak az egészségre nem ártalmas, a megadott értékhatárnál alacsonyabb mikotoxin tartalmú takarmány biztosításához vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe.

- A támogatás az igénylő által a tárgyév július 1-jén tenyésztésbe vont tenyészbaromfi-állományra, illetve átminősített, étkezési tojást termelő tyúkállományra igényelhető.

A támogatási kérelem benyújtása

A támogatási kérelmet baromfi megnevezés-csoportonként az N0801 számú „Étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatás - Támogatási kérelem” nyomtatványon a következő tárgyévre (2020. július 1. -2021. június 30.) vonatkozóan évente egyszer, június 1. - június 30. közötti időszakban a Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztályához postai úton az alábbi címre kell benyújtani:

Magyar Államkincstár
Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya
1476 Budapest Pf. 407.

Az N0801 számú nyomtatványhoz csatolni kell:

1. A tartási hely fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) által kiállított igazolást a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában az adott tartási helyen az étkezési tojást termelő tyúk, illetve tenyészbaromfi férőhely maximális kapacitása alapján tartható állategységről;

2. A Baromfi Termék Tanácshoz (a továbbiakban: BTT)  június 15-éig benyújtott és általa ellenjegyzett N0802 számú „Étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatás - Szakmai Ellenőrzési Lap” egy eredeti példányát;

- Az N0802-es Szakmai Ellenőrzési Laphoz csatolni kell a maximális férőhely kapacitásról kiállított (lásd 1. pont) igazolás másolatát.

3. nagyvállalkozásnak minősülő igénylő esetén a támogatás igénybevételével előálló és a támogatás igénybevétele nélküli helyzetére vonatkozó elemzés alapján, a járási hivatal által kiállított igazolást arról, hogy az igénylő részvétele a támogatási programban indokolt.

A kifizetési kérelem benyújtása

A kifizetési kérelmet baromfi megnevezés-csoportonként – jóváhagyott vagy részben jóváhagyott támogatási kérelem esetén –N0803 számú „Étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatás - Kifizetési kérelem” nyomtatványon az előző tárgyévre (2019. július 1.- 2020. június 30.) vonatkozóan, évente egyszer július 1. - július 31. közötti időszakban a Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztályához postai úton az alábbi címre kell benyújtani:

Magyar Államkincstár
Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya
1476 Budapest Pf. 407.

A támogatási kérelemben meg nem jelölt tartási helyre, valamint a jóváhagyott állatlétszámot meghaladó állatlétszámra vonatkozó kifizetési igényt a kincstár elutasítja.

Az N0803 számú nyomtatványhoz csatolni kell:

4. Az állományt kezelő állatorvos eredeti igazolását

- a tárgyév (2019) július 1-jén tenyésztésbe vont vagy átminősített állatlétszámról, és

- a felhasznált és bevizsgáltatott takarmánynak a Rendelet 6. §-ban foglalt előírásainak való megfeleléséről.

5. Az igénylő tevékenységének megfelelő, az érintett termékpályán működő, nyitott tagsággal rendelkező, államilag elismert termelői csoport, Beszerzési és Értékesítő Szövetkezet, tenyésztő szervezet, vagy terméktanács által kiállított eredeti tagsági igazolását a kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozóan,

6. A tartási hely fekvése szerint illetékes járási hivatal igazolását arról, hogy az igénylő a tárgyévben valamennyi állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségének eleget tett, valamint betartotta az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat,

7. A BTT -hez július 15-éig benyújtott és általa ellenjegyzett, N0804 számú „Étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatás - Szakmai Ellenőrzési Lap” egy eredeti példányát.

- az N0804-es Szakmai Ellenőrzési Laphoz csatolni kell a kezelő állatorvos által kiállított, tárgyév július 1-jén tenyésztésbe vont (lásd. 4. pont) vagy átminősített állatlétszámról szóló igazolás másolatát.

A támogatásokat érintő jogszabályok és dokumentumok:

- 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet 

- támogatási kérelem (N0801)

- szakmai ellenőrzési lap támogatási kérelemhez

- kifizetési kérelem (N0803)

- szakmai ellenőrzési lap kifizetési kérelemhez

- kezelő állatorvosi igazolásminta

- a Magyar Államkincstár 23/2018. (IV. 16.) számú közleménye

- mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározása

Védjegyeink

Magyar Baromfi Koronás Tojás
Az Európai Bizottság adatai az európai baromfipiacról
Tojásos ételek
Végy egy tojást! - Tojásos fogások
A tojás maga a csoda - Tojás kisokos
Impresszum | Jogi és adatvédelmi nyilatkozat