Baromfi Termék Tanács
HU, de tojás! BTT-MOL együttműködés Víziszárnyas-termékek előállításának kódexe Sigillanda tojásbélyegzők Takarék - Több mint bank. Agrármarketing Centrum

Tojástermelő tyúkállományok, tenyészbaromfik: fontos határidők júniusban és júliusban

2021. május 17., 10:43

Újabb fontos határidők közelegnek az étkezési tojást termelő tyúkállományok, illetve a tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásával kapcsolatban.

Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, illetve a tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeit a 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet tartalmazza. A támogatással kapcsolatos fontosabb tudnivalókat és beküldési határidők a következők.

E rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén az étkezési tojást termelő tyúk, valamint tenyészbaromfi tartása során az állománynak az egészségre nem ártalmas, a megadott értékhatárnál alacsonyabb mikotoxin tartalmú takarmány biztosításához vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe.

A támogatás az igénylő által a tárgyév július 1-jén tenyésztésbe vont tenyészbaromfi-állományra, illetve átminősített, étkezési tojást termelő tyúkállományra igényelhető.

A támogatási kérelem benyújtása

A közlemény és a nyomtatványok megtalálhatók a Magyar Államkincstár honlapján: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/31-2021-v-11-szamu-kincstar-kozlemeny. A támogatási kérelem benyújtására vonatkozóan a kincstár elektronikus űrlapot rendszeresít, így nem rendszeresít papír alapú nyomtatványokat. A nem elektronikus úton benyújtott kérelmet a kincstár visszautasítja.

A támogatás iránti kérelem kizárólag az ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon 2021. június 1. 09:00:00 és június 30. 23:59:59 között a www.mvh.allamkincstar.gov.hu / Elektronikus ügyintézés / Alkalmazás megnyitása / Elektronikus kérelemkezelés / Piaci intézkedések / Nemzeti támogatások / Állatjóléti támogatások / Tenyészbaromfi állatjóléti támogatás - Támogatási kérelem menüponton keresztül tölthető ki és nyújtható be.

Csatolandó dokumentumok:

1. A járási hivatal igazolását a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a tartási helyen az étkezési tojást termelő tyúk, illetve tenyészbaromfi férőhely maximális kapacitása alapján tartható állategységről;

2. A BTT-hez június 15-ig benyújtott és általa ellenjegyzett, jelen közlemény 1. számú melléklete szerinti N0235 számú, „Étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatás - Szakmai Ellenőrzési Lap” példánya.

- Az N0235-es Szakmai Ellenőrzési Laphoz csatolni szükséges a maximális férőhely kapacitásról kiállított  (ld. 1. pont) igazolás másolatát.

3. Nagyvállalkozásnak minősülő igénylő esetén a járási hivatal igazolását arról, hogy az igénylő részvétele a támogatási programban indokolt.

A kifizetési kérelem benyújtása

A közlemény és a nyomtatványok megtalálhatók a kincstár honlapján! https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/32-2021-v-11-szamu-kincstar-kozlemeny. A kifizetési kérelem benyújtására vonatkozóan a kincstár elektronikus űrlapot rendszeresít, így nem rendszeresít papír alapú nyomtatványokat.

Az előző évben benyújtott támogatási kérelemben meg nem jelölt tartási helyre, valamint a jóváhagyott állatlétszámot meghaladó állatlétszámra vonatkozó kifizetési igényt a kincstár elutasítja.

A kifizetési kérelmet kizárólag az ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon 2021. július 1. 09:00:00 és július 31. 23:59:59 között a www.mvh.allamkincstar.gov.hu / Elektronikus ügyintézés / Alkalmazás megnyitása / Elektronikus kérelemkezelés / Piaci intézkedések / Nemzeti támogatások / Állatjóléti támogatások / Tenyészbaromfi állatjóléti támogatás – Kifizetési kérelem menüponton keresztül tölthető ki és nyújtható be.

Csatolandó dokumentumok:

1. Az állományt kezelő állatorvos igazolását (2. számú melléklet)

- a tárgyév (2020) július 1-jén tenyésztésbe vont vagy átminősített állatlétszámról, és

- a felhasznált és bevizsgáltatott takarmánynak a Rendelet 6. §-ban foglalt előírásainak való megfeleléséről.

2. Az igénylő tevékenységének megfelelő, az érintett termékpályán működő, nyitott tagsággal rendelkező, államilag elismert termelői csoport, Beszerzési és Értékesítő Szövetkezet, tenyésztő szervezet, vagy terméktanács által kiállított eredeti tagsági igazolását a kifizetési kérelem benyújtásának évére vonatkozóan.

3. A tartási hely fekvése szerint illetékes járási hivatal igazolását arról, hogy az igénylő a tárgyévben valamennyi állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségének eleget tett, valamint betartotta az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat.

4. A BTT -hez július 15-ig benyújtott és általa ellenjegyzett, N0236 számú „Étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatás - Szakmai Ellenőrzési Lap”  példányát. Az N0236-es Szakmai Ellenőrzési Laphoz csatolni szükséges a kezelő állatorvos által kiállított, tárgyév július 1-jén tenyésztésbe vont vagy átminősített állatlétszámról szóló igazolás másolatát (2. számú melléklet).

A N0235 és a N0236 számú Szakmai Ellenőrzési Lapokat a BTT papír alapon, postai úton várja. A terméktanács kéri, hogy a beküldött dokumentumokat - a gyorsabb ügyintézés érdekében- ne tűzzék össze.

További részletes információk a következő linkeken érhetők el:

- NO235 számú szakmai ellenőrzési lap - Támogatási kérelem

- NO236 számú szakmai ellenőrzési lap - Kifizetési kérelem

- 2. számú melléklet: Kezelő állatorvosi igazolás minta

A Magyar Államkincstár 31/2021. (V. 11.) számú közleménye - Támogatási kérelem

A Magyar Államkincstár 32/2021. (V. 11.) számú közleménye - Kifizetési kérelem

38/2016. (VI. 6.) FM rendelet az állatjóléti támogatásról

mikro, kis- és középvállalkozások meghatározása

Védjegyeink

Magyar Baromfi Koronás Tojás
Az Európai Bizottság adatai az európai baromfipiacról
Tojásos ételek
Végy egy tojást! - Tojásos fogások
A tojás maga a csoda - Tojás kisokos
Impresszum | Jogi és adatvédelmi nyilatkozat