Baromfi Termék Tanács
HU, de tojás! BTT-MOL együttműködés Víziszárnyas-termékek előállításának kódexe Sigillanda tojásbélyegzők Takarék - Több mint bank. Agrármarketing Centrum

Változik a BTT tagi regisztrációs rendszere - Megnyílik az online felület

2021. január 14., 09:45

Megváltozik 2021-ben a Baromfi Termék Tanács (BTT) éves tagregisztrációjának menete. Megnyílik a BTT online regisztrációs felülete, amely a terméktanács honlapjáról – a www.mbtt.hu oldalról- lesz elérhető.

A Baromfi Termék Tanács és Szakmaközi Szervezet és a Baromfi és Tojástermelők Szövetsége (továbbiakban BTT), valamint tagszövetségei hatályos alapszabályainak rendelkezései alapján a szövetségi és egyúttal a terméktanácsi tagsági jogviszony alapfeltétele minden évben a tárgyévi regisztrációs díj megfizetése, és a tárgyévi regisztrációs lap postai úton történő eljuttatása a BTT részére.

A BTT ÉVES REGISZTRÁCIÓJÁNAK MENETE 2021. ÉVBEN MEGVÁLTOZIK.

Ettől az évtől elindul a BTT online regisztrációs felülete, amely a BTT honlapjáról lesz elérhető.

Amennyiben valaki 2021-ben is tag szeretne maradni, akkor a regisztrációs felületen kell a formanyomtatványt kitöltenie, majd a kitöltés végeztével a regiszter által generált pdf-dokumentumot kinyomtatnia és 2021. február 15-ig aláírva visszaküldenie a BTT postázási címére (1392 Budapest 62. Pf. 292.), mellékelve a tárgyévi regisztrációs díj megfizetését igazoló dokumentum másolatát.

A BTT a 2020. évi regisztrációk alapján az adatokat már feltöltötte, így azokat a tagoknak csak ellenőrizniük kell, és csak adatváltozás esetén kell javítani az információkat. A korábbi években is megadott információkon túl az online regiszterben a baromfitartó vállalkozások esetében kötelező a telep(ek) és az azon található ól(ak)/istálló(k) adatainak megadása. A program csak ezen információk megadása után engedi nyomtatni a dokumentumot. Ezen adatokat a vállalkozásoknak kell feltölteniük a rendszerbe.

FONTOS, hogy csak a regisztrációs lap kerül nyomtatásra, de a későbbiekben a BTT az itt megadott adatok alapján állítja ki igazolásait, nyilatkozatait (többek között az állatjóléti támogatás igényléséhez szükséges kapacitásigazolást, tagsági igazolást, illetve a betelepítésekhez egyes megyékben szükséges betelepítési hozzájárulást).

Az idei évtől kezdődően kapacitásigazolást csak arra a tevékenységre ad ki a BTT, amely tevékenység azon tagszövetség hatáskörébe tartozik, amelyben a vállalkozás regisztráció során jelezte, hogy tag kíván lenni. (Például kacsaszövetségi regisztráció esetén libanevelésre, -hízlalásra stb. nem).

Az éves regisztrációs díj összege, illetve a befizetésre vonatkozó szabályok a korábbi évekhez képest nem változtak, erről a BTT a regisztráció során részletes információt ad.

A tagok gyors és széles körű tájékoztatásának érdekében elengedhetetlenül fontos, hogy rendszeresen ellenőrizzék a regisztrációban megadott e-mail címükhöz tartozó postafiókjukat, a változásokat jelezzék a regisztrációs felületen és látogassák a www.mbtt.hu honlapot.

FONTOS, hogy a BTT csak érvényes regisztráció esetén állít ki tagsági igazolást. A 2021. március 20. – 2021. április 15. között beadandó támogatási kérelemhez szükséges kapacitásigazolást a terméktanács csak a határidőig (2021. 02.15.) regisztrált tagjai részére tudja időben kiadni.

A regisztrációs felület megnyitásáról és a bejelentkezéshez szükséges adatokról a BTT a következő időszakban nyújt tájékoztatást.

Védjegyeink

Magyar Baromfi Koronás Tojás
Az Európai Bizottság adatai az európai baromfipiacról
Tojásos ételek
Végy egy tojást! - Tojásos fogások
A tojás maga a csoda - Tojás kisokos
Impresszum | Jogi és adatvédelmi nyilatkozat