Baromfi Termék Tanács
HU, de tojás! Az Európai Bizottság adatai az európai baromfipiacról BTT-MOL együttműködés Víziszárnyas-termékek előállításának kódexe Sigillanda tojásbélyegzők MBH Bank - Agrárcentrum Agrármarketing Centrum

A terméktanács információs rendszere

A terméktanács információs rendszere

 

1.         Az információs rendszer célja

- A terméktanács tagjainak termékpálya szerinti nyilvántartása

- A termelési és értékesítési folyamatok adatokkal történő nyomon követése

- A döntések előkészítéséhez tény anyag készítése

- Termelési és piaci előrejelzés

- Adatszolgáltatás a kormányzati szervek részére és

- Külföldi szakmai szervezet részére, amely(ek)nek a terméktanács tagja

- Rendszeres visszainformálás a terméktanács tagjainak

- Gazdasági elemzések és értékelések készítése

 

2.         Az információs rendszer részei  

 

2.1.      Tag-nyilvántartás

2.2.      Étkezési tojástermelés és -forgalom

2.3.      Baromfiús termelés és -forgalom

                        2.3.1. Tenyésztés, szaporítás árutermelés

                        2.3.2. Feldolgozás

                        2.3.3. Értékesítés

 

3.         Az információs rendszer működési köre

           

Az információs rendszer teljeskörűségre törekszik, ezért az ágazati adatok országos mértékű kiterjesztése a végső cél. A terméktanács tagjai számára kötelező az információs rendszerben meghatározott adatok szolgáltatása, ezzel szemben a tagok joga a feldolgozott információs adatok birtokába jutni, illetve azokba betekinteni.

 

A rendszer adatbázisa a terméktanács titkárságán működő információs központ, mely az adatokat közvetlenül vagy közvetett módon (szövetségek) gyűjti, azokat rendszerezi, feldolgozza és a rendszerben meghatározott módon, előírt formában a terméktanács tagjainak, illetve vállalt kötelezettségek alapján a kormányzati szerveknek eljuttatja. Ezen túlmenően természetesen a begyűjtött adatokat és azok feldolgozott adatait tárolja, kezeli, ezeket illetéktelen személyek, szervezetek részére nem adja ki.

 

Az információs központtól kimenő információk általában összesített vagy átlag adatokat tartalmaznak, üzemsoros adatokat csak abban az esetben ad ki a terméktanács, ha az a tagok működési érdekeit nem sérti, illetve, ha ahhoz a tagok hozzájárulnak.

 

4.         Az információs rendszer gyakorisága

           

Az információs adatok gyűjtése és továbbítása a rendszerben meghatározott adatok jellege szerint történhet hetenként, havonta, évente és esetenként. Az adatgyűjtésben részt vesznek a titkárság szakterületeinek felelős vezetői és a baromfi szakmai szövetségek titkárai.

 

Az információ forrásának alapvetően a terméktanács termeléssel és forgalmazással foglalkozó tagjait tekintjük, ezen kívül más szakterületek intézményeit és statisztikai adatokkal rendelkező szervezeteit.

 

5.        

5.1.      A termékpálya és részeinek megfelelő csoportosításban a terméktanács tagjairól lista készül a következő adatokkal:

- név

- postacím

- telefon, telefax

- e-mail cím

- adószám

- képviseletre jogosult személy neve

- a tevékenység nagyságrendje

- a szolgáltatási díjat fizető gazdálkodó szervezetek bankszámlaszáma

 

5.2.      A tagnyilvántartást a titkárság kezeli, naprakészen átvezetve a változásokat.

 

5.3.      A részletes adatgyűjtés és feldolgozás rendszerét az alábbi 1.-4. sz. táblázatok tartalmazzák.

Védjegyeink

Magyar Baromfi Koronás Tojás
Tojáskihívás
Tojásos ételek
Végy egy tojást! - Tojásos fogások
A tojás maga a csoda - Tojás kisokos
Impresszum | Jogi és adatvédelmi nyilatkozat