Baromfi Termék Tanács
HU, de tojás! Az Európai Bizottság adatai az európai baromfipiacról BTT-MOL együttműködés Víziszárnyas-termékek előállításának kódexe Sigillanda tojásbélyegzők MBH Bank - Agrárcentrum Agrármarketing Centrum

A csomagolt friss baromfi előnyei

A lédig, azaz nem cso­magolt friss, előhűtött baromfi termékeket a vásárló az üzletek, áruházak húspultjainál dolgozóktól kérheti el, a csoma­goltat elveheti maga a hűtőpultból. Utóbbit javasoljuk.

A csomagolt friss baromfi előnyei 1

Mindenki biztonságot, garanciát vár el bármilyen húsáru megvásárlásakor. De a biztosítékokat már nem mindenki ugyanott keresi.

A lédig baromfit választók azt gon­dolják, hogy a húspultban jobban szemügyre tudják venni az  árut, s a hentessel, kiszolgálóval  foly­tatott párbeszéd megadhatja a döntéshez szükséges információkat. A lédig áru vásárlása gyakran összekap­csolódik a kisebb értékesítési he­lyek, a  bizalmi vásárlási pontok keresésével (piac, hentes). Az áruhoz kapcsolt információ ügyében azonban érdemes valamit fontolóra venni. A legális forgalmazásban a lédig áru rendel­kezik ugyan „útiokmányokkal”, de ezeket a vevőnek nem áll módjá­ban ellenőrizni. Így éppen az hiányzik a személyes bizonyosság megszer­zéséhez, amihez ez a fogyasztói csoport olyannyira ragaszkodik.

Azt, hogy a csomagolt baromf­itermékek „papírjai” rendben van­nak­-e, maga a vásárló ellenőrizheti, amikor azonosítja a rajta lévő „Magyar baromf” védjegyet, megvizsgálja a csomagoláson a termék súlyát, s a lejáratra vonatkozó ada­tokat. Az információk tanulmányo­zása mellett persze magát az árut is alaposan szemügyre lehet venni, a fólián kitűnően át lehet látni, nincs titok a „másik oldalon” sem. A  termék  sérülésmentességé­nek és tisztaságának biztosítására még nem  találtak ki  jobb megol­dást, mint amilyen a korszerű tálcás­fóli­ázott csomagolás. A nem csomagolt, azaz lédig áru, ha biztonságos helyről, megbízható termelőtől származik is, a szállí­tás, a rakodás és a pultba kerülés folyamata alatt, a legnagyobb gondosság mellett is elkerülhetet­len érintkezik a levegőben lévő baktériumokkal vagy porral, tehát szennyeződhet. A  vákuumfóliás, a védőgázas, vagy a sztreccsfóliás kiszerelés ezzel szemben hathatós fizikai védelmet biztosít és napok­kal hosszabbítja meg az eltartható­ságot. Igaz, hogy a becsomagolt terméket nem lehet közvetlenül megtapogatni,  de igényes kereskedelmi vállalkozások a lédiget sem engedik fogdosni.

Tévhit, hogy a hentes személyes „jótállása” elegendő garancia, mivel az eladó nem látta, hogy hogyan készült a feldolgozott áru. A csomagolt baromfi biztonságos voltáért maga a feldolgozó és az őt ellenőrző hatósági állatorvos kezeskedik.

Tévhit, hogy a lédig frissáru „frissebb”, mint a csomagolt frissáru.  A csomagolt áru lejáratának dátuma pontosan ellenőrizhetô a címkén, szállításának gyorsasága, gyakorisága nem különbözik a lédigétől.

A csomagolt friss baromfi előnyei 2

Védjegyeink

Magyar Baromfi Koronás Tojás
Tojáskihívás
Tojásos ételek
Végy egy tojást! - Tojásos fogások
A tojás maga a csoda - Tojás kisokos
Impresszum | Jogi és adatvédelmi nyilatkozat